Oct 26, 2013

Bung Karno

"Kekuatan doa itu bukan terletak seberapa jauh kamu menghapal ayat-ayat Tuhan, seberapa banyak kamu mengucapkan doa dengan hitungan-hitungan matematis, kekuatan doa itu justru terletak dari keyakinanmu terhadap doa itu yang kemudian menggerakkan hati. Ketika hati kamu bergerak alam semesta akan menggerakkan dirinya untuk mewujudkan keinginanmu:
atas dasar itulah saya berani memerdekakan bangsa saya."
-- Koesno Sosrodihardjo

Oct 22, 2013

Gubuk

Di Lembah yang lapang dan kosong ini, ada harapan, ada mimpi, ada cerita. Antara sedar dan khayal,
aku terus berkelana.

Oct 15, 2013

HJ.


'09